FİT

Yansiklopedi sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara
FİT (Fethullah İstihbarat Teşkilatı)

Ardında Sam Amca'nız var. Efendiniz, hoca'nız var. Kırkı aşkın kocanız var. Kız-oğlan, bakire dullar!

~ Karacoğlan

Kürt said'in artıkları. Fethullah'ın fırtıkları. Çiftetelli sürtükleri. gözdeler, bendeler, kullar!

~ Karacoğlan

Yalan riya, taktiğiniz. fitne fesat, ektiğiniz. Fener'dedir patriğiniz. Gözdeler, çömezler, zangoçlar, kullar!

~ Karacoğlan


Necip Hablemitoğlu kafasına evinin önünde sıkılan iki kurşunla öldürüldüğü için bitiremediği Köstebek isimli kitabında tanıttığı istihbarat teşkilatı.

Merkezi Pansilvanya'da bulunan bir çifltlikten yönetilir. Utah ve Sakremento'da şubeleri vardır. Fahri başkanlığını Mehdi Fethullah Gülen'in yapmasından ötürü FİT olarak anılır.

Yapılanması[düzenle]

FİT Amblemi

Fitne ve Fesat İşleri Kainat Başkanlığı[düzenle]

Hasmın alt edilebilmesi için yapılan fitne ve fesat işleri en büyük sevaplardandır zira bu yolda yapılan fitne ve söylenen riya bir trilyon rekat namazdan daha sevaba hazidir. O kişi bu yolda fitne çıkardığında arkasında bir değil bin milyon sevap melaikesi bekler.

Yalan ve Riya Şubesi[düzenle]

yalan riya, taktiğiniz

fitne fesat, ektiğiniz

fener'dedir patriğiniz

çömezler, zangoçlar, kullar!

Tedbir ve takiyyenin gerektirdiği yerlerde riya ve yalan söyleyen en büyük sevaplardan daha büyük bir sevap işler. Bazen ruhunu cesedinden koparıp atmış, dünyayı bütünüyle defterden silip atmış o kalbler, madde ve mânâ arasındaki dengeyi, dünya ve ukbâ mabeynindeki âhengi nasıl ki bir fil yavrusunun üstüne basmıyor onu inciteeğini biliyor ve ayağını kaldırmaya meşvediyorsa, işte o gönüller de aynı gül bahçesinde gülleri koklamaya erkekleri hurilerle, hanımları ise gılmanlarla inna-mebd-ül mahareyn hazları tatmaya muktedir olur.

Dezenformasyon Dairesi İmamlığı[düzenle]

Hasım hakkında yalan haber, bilgi fotomontaj yapar. Seks kaseti monte eder edemiyorsa şahsiyete hatun gönderir, aracılık eder, yuvalarını yapar. Hazırlanan belgeler, fotokopiler, kasetler kendi teşkilatın medya organlarında yayına konur. Eğer bunu yapmak cesaret gerekitiriyorsa kasetler yutuba konur.

Bu şubede çalışanlar fotokopi makinesi, bilgisayar, Ms paint ve MS Windows Movie Maker programlarını çok iyi bilmelidirler.

FGM teşkilatı, belgelerin dağatımında önemli vazife görür.

Alt İmamlıklar[düzenle]
 • Video montaj
 • Islak film banyo
 • Dijital kamera ve fotoşop
 • CD, DVD kopyalama
 • Fotokopi ve belge üretim
 • Hatun ayarlama
 • Gizli çekim
 • Telekulak ve dinleme

Genel Kurmayı Karalama Komitesi[düzenle]

Bu şubenin merkezi Utah üniversitesinde bulunur. Üniversitenin internet bağlantısından yurda yüksek askeri personel hakkında youtube ve yayın organları vasıtasıyla ses ve görüntü kasetleri ve belgeler gönderilir.

Hasım cepheden olan askerriyye içindeki şiddetli unsurların telafisi için kullanılır.

Medya ve basın yayın ekibi[düzenle]

Teşkilatın yapılanmasında medya ve basın kolu için kaynak ayrılmıştır. 5. kol faaliyetleri ve karşı propaganda mekanizmaları hasmı zor duruma sokmak için kullanılır. Himmetlerin büyük kısmını bu sahada değerlendirmek esastır.

Alemşuul prensipleri, evrensel ahengi temin ve tesis mecburiyetinde olan şualardaki prıltıların ruhu öldüren kalbi söndüren riyazi müsavatına manidir. Yani düşmanınızı iyi tanıyın, hasmınız size neticeye varmaya bir hamle yapmasına müsaase etmeden, hasmın boş bulunacağı, tedbiri yitireceği ana kadar adeta bir boksör gibi yavrularını koruyan bir tavuk gibi kendinizi teşkilatınızı koruyun.

Eğitim ve Öğretim müeseseleri[düzenle]

Yeni FGM elemanı adaylar yetiştirmek maksadıyla eğitim kurumları kurulacaktır. Bu müesseseler teşkilatın can damarlarıdır geleceğidir, nübüvvetidir, müdürriyetidir. Bu müessesler nurdur, ilahi realiteye hakikat uluviyetleri gönderen içtimai marazlarda sistemin kalelerini bir bir almaya yetecek nüzullerin infilakında medburdur.

Mârifetin ferah-fezâ iklimlerinde salih amelllerle, inayetlerle, bidayeetlerle meşveretin rücu ettiği iklimlerde yeşerecek mümbit toprağa atılacak tohumlar gün gelecek göreceksiniz ki ne firavunları ne yecüc ve mecücleri zerreden sistemlere kadar uzanan bu coğrafyada en sonunda medbun ve meczup etmeye kafi gelecektir.

Sıddık ve aziz kardeşler biliniz ki uhuvvetle birbirinize veludiyetiniz adeta cansiperane, tahtturkarane ve itaatkarane muavenet edişiniz hasım cepheyi çökertecek ve Shila'nın da ona icabet etmesiyle he-men kainatın tek hakimi olacaktır.

Faiz ve tefecilik kazançları hesap komitesi[düzenle]

neler haram, neler caiz

talkın veren ele vaiz

beş milyara ister faiz

dolar ha! paralar, pullar..

Tefecilik ve faiz hangi durumlarda haramdır. Hasmınızı rücu etmesi ve şua-yı ilahinin yaılması için düşmanın kalelerini nasıl ki alabilmek için her türlü yol mübah sayılmışsa cihad yolunda ve gönüllerin bir nebze olsun serinlemesi, kalblerin huzuru ve ilahi-yi nuraninin bu coğrafyada hakim olması için icraât-ı Sübhâniyesini temâşâya davet ve müminlerin kazanc-ı sathiyesi şarttır.

Bu ahval içinde an gelecek ki seni prensiplerinden sapmakla, ve hatta şeytanın yolunda gitmekle ve davadan vaz geçmekle suçlayacaklar. Esas kuvvet dengesini tertip edeceğimiz ana kadar, mü'minlerin kalpleri huzur ve cepleri para ile dolana kadar onlara kulak tıkayacaksın. Bu gıybet tohumları yeşerene, seni davandan, hasmın kalelerini bir bir içeriden feth etmene engel olana kadar bereket kaybolmayacak. Gıybet edenin günahı kendi kefesine yazılırken bu cemaatin cebi para ile dolacak. Rüyamda gördüm cehennemin kapısında geçenleri durdurmak için bekliyordum vallahi bu cemaatten bir tane kimse bu kapıda yoktu.

Temel prensipleri[düzenle]

 1. Bu hizmete göre hizmet vermek isteyenler, her birisi dünyayı idare edebilecek birer diplomat gibi hareket etmeli
 2. Kuvvet dengesi olmadığı bir yerde kuvvete başvurmayacaksınız.
 3. Tedbire önem vermek esastır. Hasmın bilgi toplamasını ve espiyonaj yapmasını engellemelidir.
 4. Teknik-taktik yerinde sizin kalbiniz önemlidir.
 5. Hasmın hamlesinden kurtulmak için geri adım bazen hamle yapmaktan daha değerlidir.
 6. Böyle durumlarda o esnekliği gösterecek, o eksantriği kullanacak, geriye çekiliyor gibi yapacak, fakat adımlarınızı daha açıp ileriye gideceksiniz.
 7. Belli bir noktaya ve kıvama gelecekleri ana kadar bu şekilde hizmete devam etmeleri şarttır.
 8. Zayiata meydan verilmemeli. Çok dikkatli ve çok tedbirli, temkinli hareket etme mecburiyeti var.
 9. FGM dışında kalan hayati müsseselerde de arkadaşlarımızın mevcudiyeti öyle ferdi mevcudiyetler olarak ele alınıp öyle değerlendirilmemelidir.