Fetullah Gülen

Yansiklopedi sitesinden
(Fettoş sayfasından yönlendirildi)
Şuraya atla: kullan, ara
Re Te E... Recep Tayyip Erdoğan çok sinirlendi!
RTE bu maddede daha önce Ajdarizm yapıldığını söyleyerek, bu hain davranışlar arasında başlıkları tahrip, sayfa içeriğini tamamen silme, kişiye hakaret… vb. bulunduğunu belirtti ve uyardı:
"Lütfen herhangi bir değişiklik yapmadan önce bu uyarıyı dikkate alın lan, yoksa ananızdan doğduğunuza pişman ederim, artizler sizi!"
O İŞARETÇİNİ DE AL GİT LAN!
Emre Kongar hoca efendinin açtığı perdeden gelen nur ile aydınlanırken... Kongar, Aydınlanma Felsefesi'nin başlangıç miladını Fethullah Gülen'in doğum günü olduğunu belirtiyor.

Çok sevdiğim bir büyüğüm, nikah şahidim.

~ Hakan Şükür

Gönül bağım var.

~ Akın İpek

Ülkece seviyoruz.

~ Graham Fuller

Benden sonra Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi sosyolog.

~ Emre Kongar

II.Frederik gibi bir adam. O bir dahi.

~ İlhan Selçuk

Hoca Efendi Hazretleri, gönül kıblemizin pusulası.

~ Samanyolu TV

What is thy bidding, my master?

~ Darth RTE


Fetullah Gülen
Fetullah Gülen
Gerçek İsmi Mehdi Fethullah Gülen
Lakabı Hoca Efendi
Doğum Tarihi 13 11 1714
Doğum Yeri Gelibolu Osmanlı Devleti
Mesleği Sultana Küfür Etmek Sareyda Her Yere İşeyip Sıçmak
Hobileri İstihbarat
Tuttuğu Takım Galatasaray
Burcu Başak
En Zayıf Yönü Kara Barba
Olumsuz Özellikleri Sıçma Sendromu
En Büyük Korkusu Allah
Vazgeçilmezi Zaman Gazetesi
Favori Sözü "don't you cry tonight,i still love you baby"
Favori Kahramanı Bediüzzaman Hazretleri


Fethullah Gülen (Fetullah Gülen, Fetoş kız yada Fettoş), bu toprakların yetiştirdiği en büyük entellektüel, alim, filozof, yazar ve vaizdir. New York Times Gazetesinin 2008 yılında yaptırdığı anketinde kainatın en büyük entellektüeli seçilmiştir. Tüm dünya üzerindeki şakurtlarının (şakird yahut çakirt) sayısı 32.234.411 civarındadır.

Saman gazetesi, Yalanyolu televizyonu, bankalar, holdingler gibi müesseselerin, FGM, RTE gibi kamu kuruluşlarının kurulmasına öncülük etmiştir.

Doğumu ve Çocukluğu

Hoca Efendi doğmadan evvel validelerinin rüyasına nur yüzlü bir evliya girer ve bazı müjdelerde bulunur.
Fetocan (23 Nisan 1951)

Fethullah Gülen, 1941 yılının nurlu bir sabahı, ezan-ı muhammediyi takriben, Erzurum'un Hasankale kazasında dünya hayatına nazil oldu.

Şakurtları tarafından 10 Kasım 1938 tarihinde doğduğuna iman edilir. Üstad, Hz. Said Nursi Bedi-üz-zaman ve bedii-üz-mekan cennet-i mekan cenaplarının Kuranı tersten okumasıyla gelecekten haber verdiği büyük islam deccalini öldüren Hz. Mehdi şakurtlarına göre M. Fethullah Gülen'dir. Zira kendisi de doğumunundan bir kaç ay evvel annesinin rüyasına nurlu bir zatın girdiği ve "senin bir oğul evladın olacak, bu çocuk çok hayırlara vesile olacak, şark ve garbın tüm insan-ı rezillerine ışık tutacak, yedi cihana ilim saçacak, alem-i dünya tüm had ve nüfuzlarında biistikrar ile tevfik olacak" dediği rivayet edilir. Ama annesi bu kadar Osmanlıca konuşan evliyanın sözlerinden birşey anlamamıştır. Bu yüzden kulağından tuttuğu gibi küçük Fetoyu ilkokula yazdırmıştır. İleride de birçok müridi onun Osmanlıca sözlerinden birşey anlamadığı için hayranlıkları üç kat daha artacak ve muhabbetleri daha da ilerleyecekti.

11 yaşında bir çocuktu, ilkokulu bitirmiş ve din eğitimi yapan bir müessesenin eleme imtihanını kazanarak kaydını yaptırmıştı... ilkokul öğretmeninin ona karşı ayrı bir ilgi ve alakası vardı. O da öğretmenini seviyordu. Belki de ilk defa öğretmeninin isteğine uymamıştı. Buna u-yamamıştı demek daha uygun olurdu. Öğretmeni yatılı okula gitmesini isterken, biraz da ailesinin zoruyla Kur'an kursu hüviyetindeki bir müesseseye kaydını yaptırmış, orada okumaya niyetlenmişti. Küçük Dünyam

Küçük Fethullah, çocukluğunda yaşıtları dışarıda çelik çomak oynarken o babasından hafızlık öğreniyordu. 9 yaşına geldiğinde Kuranı hatmeden Gülen, daha sonra ilmini ilerletmek için Erzurum'da İsfendiyar Camii Vakfı mütevelli heyeti başkanı Sadi Hoca Efendi'den fıkıh, tefsir ve hadis dersleri almaya başladı.

Dini ilimlere olan celb-i muhabbetinden ötürü resmi tahsilini yarım bıraktı ve topyekûn zatını bu ilim deryasında kaybolmuş bir vaziyette buldu.

Gençliği

Fetonun gençliği
Bediüzzaman Said-i Nursi.
Fotoğrafı çeken kişinin akıbeti, evinin karşısındaki stadyum inşaatını ara sıra çekmekten öteye geçmemiştir.

Talebelik yıllarında Erzurum'a sohbet vermeye gelen Üstad Bediüzzaman hazretlerinin en yakın şakurtlarından Veysel Topçubaşı'nın sohbetlerinden çok etkilendi. Kalbinde zahiri ilimlerin feyzleri dışında manevi ilimlerin feyzlerini de hissetmeye başladı. Veysel Topçubaşı'nın da yönlendirmeleriyle Risale-i Nur ile tanışmış oldu. Üstad Bediüzzaman hazretlerine Erzurum'daki vaziyet ve hal-i erkan üzerine bir mektup gönderen Veysel Efendiye, mektubuna sabırsızlıkla beklediği cevab kısa sürede gelmiştir. Üstadın mektuplarının son bahsinde şakurtlara tek tek selam eder ve selam ettikleri arasında Fethullah Hoca Efendi hazretleri de vardır. Kendisine üstadın selam gönderdiğini öğrenen hocaefendi çok sevinir ve ayakları yerden kesilir.

Gelecekten haber verme ve gaipten sesler duyma yeteneği olan üstaad, Hz. Said Nursi Bedii- üz-zaman cenaplarının, Kuranı tersten okumak ve ayeti kerimedeki harfleri toplayıp dört işleme tabi tutmak suretiyle bildirdiği üzre, büyük islam deccalini öldürüp süfyan komitesini dağatacak Hz. Mehdi'nin kendisi olduğuna dair olan inancı bu sohbetlerde iyice pekişti. Şöyle ki aşağıdaki yazı bütün ışık evlerinin kapısında asılıdır ve şakurtların bu söze iman etmesi mecburidir:

âlem-i İslâmiyette risalet-i Ahmediyeyi (a.s.m.) inkâr niyetiyle şeriat-ı Ahmediyeyi (a.s.m.) tahribe çalışan Süfyan komitesi, Hazret-i Mehdî cemiyetinin mucizekâr mânevî kılıcıyla öldürülecek ve dağıtılacak. Hem âlem-i insaniyette inkâr-ı ulûhiyet niyetiyle medeniyet ve mukaddesât-ı beşeriyeyi zîrüzeber eden Deccal komitesini, Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın din-i hakikîsini İslâmiyetin hakikatiyle birleştirmeye çalışan hamiyetkâr ve fedakâr bir İsevî cemaati namı altında ve "Müslüman İsevîleri" ünvanına lâyık bir cemiyet, o Deccal komitesini, Hazret-i İsâ Aleyhisselâmın riyaseti altında öldürecek ve dağıtacak, beşeri inkâr-ı ulûhiyetten kurtaracak. Şu mühim sır pek uzundur. Başka yerlerde bir nebze bahsettiğimizden, burada bu kısa işaretle iktifâ ediyoruz.

Erzurum'dan Edirne'ye geçen Gülen bir süre sonra Hüseyin Top hocaefendinin de gayret ve yardımlarıyla imamlık imtihanını verir ve ilk ataması Sürmeneli Camii'ne yapılır.

Flag usa.gif

Amerika'ya hizmetleri

Erzurum'da 1950 yılında Komünizmle Mücadele Derneği'ni kurmuştur. Komünizmin ne olduğunu bile bilmeyen dadaşları aydınlatma görevini en üstün liyakat ile yerine getirmiştir. Daha sonra bu durumu şu şekilde açıklamıştır:

Şöyle veya böyle Amerika ile dostça geçinmeden destek almak değil, dostça geçinmeden, Amerikalılar istemezlerse, kimseye dünyanın değişik yerlerinde hiçbir iş yaptırmazlar. ... Amerika, hâlâ bu dünya gemisinin dümeninde oturan bir milletin adıdır. ... Bu realite kabul edilmeli. Amerika göz ardı edilerek şurada burada bir iş yapılmaya kalkılmamalı. Rusya destekleyebilir bir işi, fakat Amerika ile iyi geçinmezseniz, işinizi bozarlar. ... Amerika’daki ahengin devam ve temadisini ister. Ve ben bunu çok yadırgamam.[

Hizmet Yılları

Namaz safında da uyuyakalınır mı kardeşim, ne müclis ellere düştü din-i kübra-i İslam.

Bir süre Sürmeneli Camii'nde imamlık yapan hoca efendi hazretleri daha sonra askere gider. Çarşı izinlerinde halkı hakk-ı iman yoluna çağırdı fakat bu yüzden hakkında suçlama yapıldı ve askeri mahkemede yargılanıp 10 gün hapis ve disiplin cezası ile ödüllendirildi.

Askerlik Hizmeti

Askerlik terhisi sonrasında pek çok camiide imamlık ve vaazlarını sürdüren Hoca efendi hazretlerinin etrafında daha sonraları şakurtlarından bir ilim meclisi oluşmaya başladı. Farklı cemiyet tabakalarından gelen çeşitli zanaatkar kollarına mensup bu şakurtlar, ilim tahsili ve yeni talebelerin yetişmesi için gayretlerde bulundular ve Türkiye'nin dört bir yanında hayır ve hasenat gruplarının vücud bulmasında başrolleri oynadılar.

Askerliği sırasında da vaizlik yaptı. Vaazlarından birinde aşağıdaki şiiri okudu.

Beyinler ürperir ya Rab ne korkunç inkılâp olmuş,
Ne din kalmış ne iman, din harap iman türap olmuş...

Bu şiiri yanlış anlayan komutanı kendisini 3 ay diskoya (disiplin koğuşu) kapattı. Diskoyu çok seven Feto, askerden sonra da diskoya girebilmek için elinden gelen hizmetleri yapmaya devam etti. Bazen

Zaman içinde maneviyat iklimlerindeki sıcaklıkların artmasıyla bir grup gönül dostu olarak başlayan bu hareket, büyük bir muhabbet topluluğuna dönüştü.

Vaazları ve Kurtardığı İnsanlar

Reha Yeprem before-after. Daha önceleri bataklıklarda dolaşan Yeprem'in hoca ile tanıştıktan sonra yüzünde beliren nuru artık tüm Türkiye kabul ediyor.

Hoca efendi iman nurundan kopmuş, Muhammedi ışıktan uzaklaşmış birçok kişinin tekrar hak yoluna dönmesine vesile olmuştur.

Bunlardan biri de Reha Yeprem'dir. Batakhanelerde gönül kıblesini kaybetmiş bir sübyan iken zarif bir gül bahçesindeki çiçeğe dönüşen Yeprem bugün STV'de Sırlar Dünyası isimli programı sunuyor.

Diğer taraftan hoca efendi Türkiye'de İslamı temsil ettiklerini iddia eden kimi insanlara çok kızıyor. Bunlar ya hizmet etmeden ehl-i keyfe karışmış sümsük hocalar ya da tahammülsüzlük ayarı şaşmış bağnaz kişilerdir.

Tefecilik ve faiz hangi durumlarda sevabdır

Bir vaazında tefeciliğin hangi şartlarda mübah hangi şartlarda sevap olduğunu açıklamıştır.

İktisadi hayatın vazgeçilmez şartlarına münhasıran her ne kadar Keynes, Adam Smith ve Ricardo dile getirdiyse de mü'minlerin mağduriyetine münhal vermeden kalblerin huzuruna ve bereket-i nur'aninin şualarından sızıntıları kainatın aydınlatmasına mani olmamak veçhile ribaa yani efendimizin de hadis-i şerifinde buyurduğu gibi faiz hangi şartlarda haramdır. Medeniyyet ve beşerriyet bu hususun menfii olduğu ana kadar ne kadar müsrif ve firavun karakakterinde olsa bile her ne kadar bu topraklara düşen her bir tohum-u ilahinin bir nebze olsun ruh-u nurani ve şevk-i menfait arasında kalblerin huzurunu tesir ve teskin edecek nübuuvitetin tesisi ve teslimi için bi nüzb -i beşer mü'minler için faideler vardır.

Parti ve particilik

Hocaefendi siyasi partilerden uzak durur, röportajında demiştir ki:

Vallahi her ne zaman Cebrail Aleyhisselam dahi gelse dünyada görünsee ve dese ki bir parti kurdum. Vallahi ve billahi o partiye dahi iştirakim sözkonusu olamaz

Rüyasında bile insanlığa hizmet ediyor

Rüyasında hocaefendi cehennemin kapısıda durmakta ve cehennemin kapsısından içeri gelmekte olan insanları durdurmaya çalışmaktadır. Bu rüyasını anlatırken demiştir ki:

Cehennemin kapısında insanların içeri girmesine mani olmak için bekliyordum. Vallahi cemaatimden bir kişi bile içlerinde yoktu

28 Şubat dönemi

Hocaefendi akord vuruyor

Bu dönemde Hocaefendi Graham Fuller'den öğrendiği İKK (İstihbarata Karşı Koyma) tedbirleri sayesinde cemaati bir bütün olarak kopruyabildi. Adliyede, Mülkiyede ve devletin bilumum hayati organlarındaki köstebekleri kendilerini belli etmeden varlıklarını sürdürdüler.

İşte cemaatin kendini gizleyip faaliyetlerini rahatça sürdürebilmek için aldığı şaşırtan önlemler:[2]

 1. Evlerde bulunan Risale-i Nur Külliyatları kaldırılacak. Herkes, bu eserleri sivil olan akrabalarının yanına götürecek
 2. Evlerden, Hocaefendi'nin kaleme almış olduğu eserler kaldırılacak. Kuran-ı Kerim'den başka hiçbir dini kitap kalmayacak.
 3. Evlerin giriş kısmına, hatta dış kapı açıldığında görülebilecek yerlere Atatürk'ün fotoğrafları asılacak. Odalarda, 10. Yıl Nutku ve İstiklal Marşı duvarlarda olacak 4- Evlerde, görünür kısımlarda, Nutuk gibi kitaplar bulunacak.
 4. İşyerine giderken Sabah, Milliyet, Cumhuriyet gibi gazeteler alınıp götürülecek ve işyerinde herkesin görebileceği yerlere bu gazeteler konacak.
Hocaefendinin İKK tedbirleri karşısında çaresiz, cemaatin irticai faaliyetleri ile ilgili hiçbir kanıt bulamayan bir devlet yetkilisinin şaşkın hali
 1. Zaman gazetesi, Aksiyon, Sızıntı gibi dergilere başka isimler altında abone olunacak. Dergi ve gazete ücretleri yatırılacak. Fakat kesinlikle ev adresi verilmeyecek. Bu yayınlar evde bulunmayacak
 2. Telefonlar istihbarat birimleri tarafından dinlenildiğinden, telefonlarda kesinlikle dini konuşmalar yapılmayacak. Selam verilmeyecek. Hatta hayırlı sabahlar bile denilmeyecek. İyi günler, günaydın türü konuşmalar yapılacak
 3. Telefonda hizmetler hakkında konuşma yapılmayacak. Hiçbir elemanın ismi zikredilmeyecek. Adres verilmeyecek. Sohbet yapılacak evler hakkında konuşulmayacak
 4. Eğer herhangi bir evde buluşma olacak ise telefonlarda kodlu konuşulacak. Mesela 'Bu akşam maçı nerede seyrediyoruz?', 'Bu akşam bizde okey oynayalım mı?' 'Gelirken şu isimleri de çağır' gibi...
 5. Cuma namazına üç hafta üst üste gidilmeyebilir. Bu nedenle birimlerde bulunan elemanlar üç gruba ayrılacak. Her hafta bir grup gizlice Cuma namazına gidecek. Diğer kalan iki grup birimlerinde kalacak. Birim amirlerinin gözleri önünde bulunarak dikkat çekilmeyecek. Hatta mümkünse, Cuma namazı vaktinde, Polis Evi'nde birim amirleri de çağrılarak yemekler tertiplenecek. Kurum içinde bulunan halı sahalarda yine birim amirleriyle maç yapılacak
 6. Kesinlikle hiçbir vakit namazı işyerinde kılınmayacak. Cem edilecek. Yatsı namazında evde topluca kılınacak.
 7. Çöp kutularından boş bira kutuları ve içki şişeleri toplanacak. Evdeki çöpler dışarı konduğunda bu şişe ve kutulardan birkaç tanesi çöpün görünen kısımlarına konulacak.
 8. İşyerinde kendi cemaatimizden başka bir grubun ya da cemaatin elemanlarının başı derde girdiğinde kesinlikle yardım edilmeyecek. Hatta görmezlikten gelinecek
 9. İşyerinde lehimizde ve aleyhimizde cereyan edilecek tüm konular anında bağlı olunan imama bildirilecek.
 10. Önceden hanımlarının başları açık olup sonradan kapananlar, eşlerinin başını açacak. Eşinin başını açan her eleman eşiyle beraber birim amirlerinin görebileceği yerlere gidecek. Mesela; polis evine yemeğe veya bayramda bayramlaşmaya
 11. Önceden hanımlarının başları kapalı olsa dahi önemli yerlerde çalışanlar mutlaka eşlerinin başını açacak
 12. Akademi, kolej ve polis okulu öğrencileri hafta sonunda dershanelere gönderilmeyecek. (Dershaneden kasıt cemaatin evleri)
 13. Tüm öğrencilerle pastane ve lokal gibi yerlerde buluşulacak
 14. Tüm akademi, kolej ve polis okulu öğrencileri mutlaka bilgisayar kursuna gidecek
 15. Kurban bayramlarında hiçbir eleman kurban kesmeyecek. Deri toplama işine girmeyecek. Fakat tam bir kurban parası imama verilecek ve bu para hizmete aktarılacak. Hizmetten bu elemanlara sadece bir but gönderilecek. Böylece deri toplama işi olmayacak. Herkes kurban kesmiş olacak. Çevreye de kurban kesmedik denecek
 16. İşyerinde ve çevrede laiklik ve Atatürkçülüğü öven konuşmalara iştirak edilecek. Dini öven konuşmaların olduğu gruplardan uzak durulacak
 17. Son alınan duyumlarda MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çalışan tüm amir sınıfı personelin adreslerini tespit etmiş ve bu amirlerin evlerine giderek bir adres sorma bahanesi ile kapılar çalınıp hanımlarının kapalı olup olmadıklarını tespit etmektedir. Bu nedenle evlerde kadınlar başı açık duracak ve kapı çalındığında başlar açık olarak kapılar açılacaktır.

Kitapları

Dünya çapında üne kavuştuğu başyapıtlar
Fetto.jpg

Faslın Getirdiği Şübheler - 1
Faslın Getirdiği Şübheler - 2
Faslın Getirdiği Şübheler - 3
Faslın Getirdiği Şübheler - 22
Şahikalar Dünyasında İnsan
Şakurtlarla Mülazahaza ve İstişareler
Kelimetullahın Kalblere Te'siri
Gönüllerdeki Elmas
Bekarlığın Sırları
Cins-i Latif Olmadan Yaşama San'atı
Kırık Testi
Kırık Mızrap
Bam Teli
Kamyon devrildi
Pensilvanya'nın doğal güzellikleri
KGB'yi nasıl faka bastık
Graham Fuller ile sohbetlerim

Dünyanın Dört Bir Yanına Işık Saçan Türk Okulları

Hoca efendi 1991'de Sovyetler Birliğinin yıkılmasıyla bu bölgedeki müslimanların geri kalmışlığına ve ilmi cehaletlerine çok üzülmüş ve derhal nur mekteplerinin bu bölgelere yayılması emrini vermiştir. Hizmet aşkıyla yanıp dönen şakurtlar gönüllü olmak için birbirlerini yemiş, üst üste çıkmış ve dünyanın en ücra köşelerine dahi bir gıdım "ah, of" demeden gitmişlerdir.

Bugün Etiyopya'dan Malezya'ya, Polonya'dan Kosta Rika'ya kadar dünyanın binbir ikliminde Türk okulları bu dünya insanına ilmin ve fennin ışığını saçmaktadırlar.

Milliyeti

ABD vatandaşı, CIA'dan emeklidir.

Erzurum'da CIA hesabına imamlık eğitimi alırken (FIO) Erzurum Komünizmle Mücadele Derneği'nin kuruluşuna katıldı.

Daha sonra CIA tarafından önce Edirne 5 şerefeli camiine atandı. Cami cemaati kendisinden şüphelendiği için CIA'nın bilgisi dahilinde yer değiştirme operasyonu ile İzmir Kestanepazarı camine atandı. CIA'nın Varşova paktına karşı yeşil kuşak projesinin elemanlarından biridir. ABD başkanı George W. Bush tarafından başarılarından dolayı taltif edilmiştir.

CIA'dan tekavüt olduğunda aldığı toplu parayla Pensilvanya'da 250 dönüm mütevazi bir çiftlik almıştır emekliliğini çiflikteki villasında geçirmektedir.

Cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak ve yönetmek suçundan yargılandığı davadan beraat ettiği halde uzun yıllar hizmet verdiği Türkiyeye dönmemiş kendi vatanında yaşamaya devam etmektedir.

Gönül Damlaları

Multimedya

 • Feto Galeri (Pardon foto galeri olacaktı)
Ulûhiyete dair gayr-i mâkul müzâkereler, muhâvereler , mücadeleler, mübadeleler olsa dahi, Mâbud-u Mutlak haysü hüve' Zât-ı İlâhiyenin nurunu gösterecektir.
Vaazlarındaki hissiyatın mağduriyetine, mazlumiyetine ve lütfuna mahzar olmuş Küçük Emrah
 • Bamteli Hülaasa-i Mucibesi
 • Hoşgörü ve Diyalog İklimi Bereketullahı

Paltformlar

 • Abant Platformu
 • Vatikan Platformu
 • New Jersey Platformu
 • Pensilvanya Platformu
 • Washington Platformu
 • Utah Platformu
 • Kentucky Platformu
 • Kaliforniya Platformu
 • Miami Platformu
 • Petrol platforumu
 • Pentagon Platformu

Alt platformlar

 • CIA platformu
 • Paul Henze Platformu
 • Graham Fuller Platformu
 • Morton Abramowitz Platformu
 • USS Kitty Hawk Platformu
 • USS Nimitz Platformu
 • USS Saratoga Platformu

Yan Platformlar

 • Endenozya Platformu
 • Kazakistan Platformu
 • Somali Platformu
 • Azerbaycan Platformu
 • Özbekistan Platformu
 • Türkmenistan Platformu
 • Petrol Platformu
 • Tabii Gaz Platformu

Hukuk köşesi

 • Davalılar
 • Dava ettiklerim
 • Mahkeme tutanakları
 • Mahkeme Kararları
 • Karara esas teşkil eden video görüntülerim
 • Basın Açıklamaları
 • Tekziplerim


SANIK: FETHULLAH GÜLEN: Ramis oğlu, Rabia’dan olma, 1941 doğumlu, Erzurum ili, Caferiye Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup, halen firarda.
SUÇ: Laik Devlet yapısını değiştirerek yerine dini kurallara dayalı bir devlet kurmak amacıyla yasadışı örgüt kurup bu amaç doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak.
SUÇ TARİHİ: 1989 Yılından itibaren
DELİLLER:

A) Asrın Getirdiği Tereddütler. (4 cilt,) Klasör 1,Dizi :1-4
B) İrşat Ekseni isimli kitap (Klasör 1, Dizi : 5)
C) İ’la-yı Kelimetullah veya Cihad isimli kitap (Klasör : 1,Dizi : 6)
D) Çağ ve Nesil (6 Cilt) isimli kitap (Masör : 2, Dizi : 7-12)
E) Prizma isimli kitap (3 cilt) Masör : 3, Dizi : 13-15)
F) Ölçü veya Yoldaki Işıklar (4 Cilt), Klasör 3, Dizi :16-17)
G) Hocanın Okulları isimli kitap (Klasör : 3, Dizi :18)
H) Fasıldan Fasıla isimli kitap (3 Cilt), Klasör : 4, Dizi : 19-21)
I) Küçük Dünyam isimli kitap (Klasör: 4, Dizi: 23)
J) ATV’de yayınlanan 9 numaralı kasetin çözümü, (Klasör:7 Dizi: 220)
K) NTV’de yayınlanan 10 numaralı kasetin çözümü (Klasör:7, Dizi : 221)
L) 4 numaralı kasetin çözümü (Klasör: 7, Dizi :216)
M) 3 numaralı kasetin çözümü (Klasör: 7, Dizi: 215)
N) 8 numaralı kasetin çözümü. (Klasör:10, Dizi: 708)
O) Diğer kasetlerin çözümleri. (Klasör : 7, Dizi : 213-214-217-218-219, Klasör: 10, Dizi : 653-707, Klasör : 11, Dizi:8 13, Klasör:12, Dizi : 980-1042)
P) Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün Fethullah GÜLEN ve örgütü hakkındaki 21 Nisan 1999 tarihli raporu. (Klasör:5, Dizi :154-155).
R) Müşteki İsmet DEĞİRMENCİ’nin ifadesi. (Klasör : 5, Dizi: 405).
S) Emniyet Genel Müdürlüğü’nün raporu. (Klasör: 5, Dizi:128).
Ş) Maltepe Askeri Lisesi’ne sızma çalışması ile ilgili tahkikat dosyası. (Klasör: 5, Dizi: 30-78)
T) Genelkurmay Başkanlığı’nın raporu ve belgeler. (Klasör:6, Dizi :158-212)
U) Jandarma Genel Komutanlığı’nın raporu ve belgeler. (Klasör :11, Dizi 851-979).
V) Tanık Eyüp KAYAR’ın ifadesi. (Klasör:11, Dizi : 715).
Y) Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Fethullah GÜLEN’in şirketleri, okulları, dershaneleri, vakıfları ile ilgili tespitleri. (Klasör: 8, Dizi: 222-223-224-225 -226-227-229-263-264)
Z)Yurtdışındaki Nurculuk faaliyetleri ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yazısı ve ekindeki evrak. (Klasör: 9, Dizi: 274-289)
Aa) Doküman. (Klasör:10, Dizi: 335-630)
Ab) M.Emin DEĞER’in Bir Cumhuriyet Düşmanının Portresi yada Fethullah GÜLEN Hocaefendi’nin Derin Misyonu isimli kitabı. (Klasör :12, Dizi :1068)
Ac)Yeni Hayat Mecmuası'nın Haziran 1999-Ocak 1999-Şubat 1999-Eylül 1999-Şubat 2000 tarihli sayıları.(Klasör: 13)
Ad) Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın 1998 Abant Toplantısı ile ilgili doküman. (Klasör:12, Dizi :1066-1067.)

Hocaefendinin Kişisel Özellikleri

Hocaefendinin nurlu gözlerinden akan yaşlar habis niyetlileri neden bu kadar rahatsız ediyor?...

Bekaret Yemini

Hoca efendi, üstad Hz. Said Nursi Bediüzzaman ve Men'i-üz-mekan cenapları yolundan giderek bekâr bir hayatı seçmiştir. Bu onun evlilik müessesini ayıplamasından değil tam aksine, onun gibi büyük bir fikir adamının yolundaki çetin zorluklar ve ağır hayat şartları sebebiyle hanımına gereken önemi gösteremeyeceği ve kendisine hakk-ı adaleti temin edemeyeceğini düşünerek böyle davranmıştır.

Fethullah Gülen hoca efendi, bir erkekte kat'i surette ağırlıklar ve zorluklar yaratacak seçimi ile takdir göreceği yerde ya İsevi olmak ya da hünsa olmak gibi ağır ve çirkin suçlamalara maruz bırakılmıştır. Kendisini hıristiyan kardinali ilan edenler bile olmuştur.

"- Erzurum'a geldiğimde yine sıhhat durumum bozuktu. Gıdasızlığın üzerine, bir de son hadiseler beni iyiden iyiye yıpratmıştı, E-ğer bünyem güçlü olmasaydı, üst üste gelen darbeler beni yatağa serebilirdi. Aynca ilk dört senelik hasret valideme çok dokunmuştu. Onun için durmadan diretiyor ve benim Erzurum'dan ayrılmamam için elinden gelen her çareye başvuruyordu. Beni Erzurum'dan evlendirmek için bu kadar ısrar etmesinin sebeplerinden biri de belki buydu."

"- 1978 yılllarındaydı. Çamaşırlarım iyice birikmişti. Akşam yıkarken bayağı canıma tak etti. Bir ara içimden "Acaba evlense miydim?" diye geçti. Katiyyen düşünme şeklinde değil, şimşek süratinde gelip geçen bir fikir. Ertesi gün erken vakitlerde bir arkadaş geldi ve bana şunu nakletti: Akşam rüyamda Efendimiz'i gördüm. Size selam söyledi ve "Evlendiği gün ölür ve cenazesine de gelmem" buyurdu. Bu bir rüyaydı. Rüya ile amel edilmeyeceğini de biliyordum ama şahsım adına bu işarete saygılı olmaya çalıştım."

Ağlama Krizleri

Yıllar yılı Ümmet-i Muhammed'in çektiği acılar tüm müslüman aleminde hassas gönülleri acıtmış ve incitmiştir. Filhakika bunun en büyük tanıklarından biri de Hoca efendi hazretleridir. O'nun kalbi her daim hassas, nazik, ince ve kırılgandır. Kendisinin ve ümmetin ve bu güzel neslin uğradığı haksızlıklar hoca efendide derin izler bırakmıştır. Gözlerinden akan firdevs-i âlâ nehirlerinin damlaları habis niyetli kişileri rahatsız etmektedir.

İstihbarat Merakı

Tuncay ve istihbarat hocası
Hocaefendinin emekli olduğu devlet dairesi.
Yargıtay'da yine bana küfür ediyorlar.

Fethullah Gülen hoca efendi bir peygamber sünneti olan istihbarata eski yıllardan beri ilgiliydi. Nitekim efendimiz (S.A.V.)'ın bir hadisinde şöyle buyuruluyor:

Muhaberat ve istihbarat her daim mü'minler için mecburi olacaktır.

"Adliyede, Mülkiyede veya başka bir hayati müessesede bizim arkadaşlarımızın mevcudiyeti, öyle ferdi mecburiyetler şeklinde ele alınıp öyle değerlendirilmemelidir. Yani bunlar gelecek adına bizim o ünitelerde garantimizdir. İstikbale yürümek için, sistemin püf noktalarını keşfedin. Hâlâ bu sistem devam ediyor. Bu sistem içinde arkadaşlarımız istikbale yürüyeceklerdir. Öyleyse o sistemin püf noktalarını bilmeleri lazım, keşfetmeleri lazım. Aşmaları lazım. Bu da meselenin diğer bir yanıdır. Kuvvet dengesi olmadığı bir yerde kuvvete başvurmayacaksınız. Teknik-taktik yerinde sizin kalbiniz önemli. Dıştan bizi bazıları korkaklıkla itham edecekler. Fırsat bulup, hep yolunuza devam ediyorsanız, yine orada o esnekliği gösterecek, o eksantriği kullanacak, geriye çekiliyor gibi yapacak, fakat adımlarınızı daha açıp ileriye gideceksiniz. İster Mülkiyede çalışan arkadaşlarımız olsun, ister Adliyede çalışan arkadaşlarımız olsun herkes için söz konusudur bu. Sivrilmeden, mevcudiyetinizi hissettirmeden çok ilerlere gitme. Mutlaka riayet edilmesi lazım. Müslümanların belli bir noktaya ve kıvama gelecekleri ana kadar bu şekilde hizmete devam etmeleri şarttır. Erken vuruş diyeceğim çıkışlar yaparlarsa, dünya Cezayir'deki gibi başlarını ezer. Zayiata meydan verilmemeli. Çok dikkatli ve çok tedbirli, temkinli hareket etme mecburiyeti var. Bu hizmetin içinde bulunanlar, bu hizmete göre hizmet vermek isteyenler, her birisi dünyayı idare edebilecek birer diplomat gibi hareket etmeli."

Hoca efendinin bu hobisini eleştirenler bu sünneti gözardı ediyorlar. Yine de Gülen hoca efendi büyüklüğünü gösterip, ne biliyorsa yetkililere internet vasıtasıyla hemen bildirmekte ve ilgili kişileri internet siteleri aracılığıyla bilgilendirmektedir.

Altunizadede FEM dersanesinin çatısında ikamet ettiği sıralarda müridi Tuncay Güneyi bu günler için yetiştirdi. Bu sayede Tuncay, artık "James Bond ajanlıkta elime su dökemez." demektedir. Tuncay Güney, Samandolu Televizyonunda iş bulabilmek için muhtarlıktan müslüman olduğuna dair kağıt götürmüş ancak ondan sonra Musevi olduğu açığa çıkmıştı. Sadece buradan Hocaevfendinin ne kadar geleceği gören biri olduğunu anlayabilrsiniz. Adamın Musevi olduğundan şüphelenmiş hemen vukuatlı kafa kağıdını istetmiş.

Hocaefendi'nin Yayınları

Tıp macmuaları

 • Sızıntı
 • Akıntı
 • Kaşıntı
 • Bunaltı (Latince:Anksiyete)
 • Bulantı
 • Böğürtü
 • Karın Ağrısı
 • İshal

Astroloji ve Astronomi Mecmuaları

 • Samanyolu
 • Zaman
 • Mekan
 • Kainat
 • Kırık Tayflar
 • Feza
 • Prizma
 • Nur ve Nar
 • Cinler
 • Periler
 • Ufolar
 • Uzaylılar
 • Gaybın Son Habercisi

Müzik

 • Kırık Mızrap
 • Bamteli
 • Kırık testi
 • Sol Anahtarının Nübüvviyeti

Astronomi ve Astroloji Mecmuaları

 • Zaman
 • Mekan
 • Uzay
 • Feza
 • Sema
 • Samanyolu
 • Nur
 • Kainat
 • Kırık Tayflar

Şiir ve müzik

 • Kırık Testi
 • Kırık Mızrap
 • Bamteli

Hakkında Söylenenler

Türkiye ve Dünya'da sanat, siyaset, düşünce, iş dünyasının önde gelen isimleri Hoca efendiye övgüler yağdırdılar.

Ahmet Hakan

BİR; O çok karizmatik bir insan.
İKİ; Müzmin bekar.
ÜÇ; Başıma birşey gelmeyecekse Gülen hoca efendiyi çok seviyorum.

Aydın Doğan

Dosya:Fft16 mf72293.Jpeg
Tavlaya çağırıyom gelmiyorrr. Hoca gelsene biz müslüman değil miyiz?

Hocayla aramız kötü. Tavla oynamaya çağırıyorum gelmiyor.

Cem Uzan

Hayatımın en büyük hatası televizyonum Star'da hoca efendinin ağlamasıyla dalga geçen görüntüler yayınlamaktı. Meğer hocanın laneti tutuyormuş, her şeyimi kaybettim.

Emre Kongar

Bu ülkenin en iyi ve en karizmatik sosyoloğu benim. Ama yiğidi öldür hakkını ver. İkincisi Fethullah Gülen Hocaefendi'dir. Yalnız kendisi yurtdışında daha iyi tanınıyor bu özelliğini kıskanıyorum.

Hanakh Yethubi

Gülen fikirleriyle bir coğrafyaya ışık tutuyor. Dünya ve özellikle Orta Doğu barışının sağlanmasında çok katkısı olacak derin bir düşünce adamı.

Tel Aviv Üniversitesi, Türkoloji Araştırmaları Bölümü hademe amiri


İlhan İrem

O tam bir ışık dostu. Kıymetini bilmiyorlar.

İlhan Selçuk

İlhan Selçuk: Hoca efendi bir dahi.

Hoca efendiyi 1970'lerden beri tanırım. Saygıdeğer bir insandır. Cumhuriyet Gazetesi'ne yıllardan beri büyük manevi desteklerde bulunmuştur. RTE XIV.Louis ise, Hoce efendi de II.Frederick'tir.

Kara Barba

En iyi dostlarımdan. Kader arkadaşım. Bekarlık nedir bilenlerden. Bir de rakıyı içse tam kankam olacak. Olmuyor hep böyle şeftali suyu.

Kenan Evren

En başarılı çalışma arkadaşım Fethullah Gülen'di.

Orhan Gencebay

Gülen hoca efendi tam bir halk adamı.

Ruhat Mengi

Humeyni'den sonra en sevdiğim din büyüğü. En yakın zamanda programıma bekliyorum hocam.

Tuncay Özkan

Tuncay Özkan: Hocam kara gün dostuymuşsun.

Zor durumda hoca efendi hazretleri bana yardım elini uzattı. Bu iyiliğini unutmayacağım.

Ayrıca Bakınız

Kaynaklar

 1. http://tr.fgulen.com/content/view/3811/11
 2. http://www.milliyet.com.tr/2005/12/02/son/sonsiy02.html Milliyet son dakika 28 Şubat 2005
  1. http://tr.fgulen.com/content/view/3811/11 Fethullah Gülen Web sitesi,Graham Fuller: Gülen Radikal Değil}}
  2. Milliyet son dakika 28 Şubat 2005